Nye klanger

Er du nysgjerrig på å skrive musikk for fiolin, saksofon og piano?

Ensemble Eon søker etter komponister som holder til i Bergensregionen og som ønsker å prøve ut musikalske ideer med ensemblet.

  • Vi velger ut inntil 6 komponister som får jobbe med ensemblet på to workshops hver.
  • Hver utvalgte komponist blir tildelt kroner 10.000 for sitt bidrag og arbeidet på workshopene, støttet av Morten Eide Pedersens Minnefond.
  • Omfanget av skissen til workshopen har ingen fastsatt begrensning på durata, det er opp til komponistene selv til å bestemme hvordan bruke tiden som blir tildelt. (1 time per komponist per workshop.)

2023

1. oktober

Søknadsfrist (utvidet til 15. oktober 2023)

En skisse med musikk på rundt ett minutt sendes til ensembleeon@gmail.com innen søknadsfristen 1.oktober, i tillegg til en kort beskrivelse av hva og hvordan du ønsker å jobbe med ensemblet.

2023

Oktober / November

Utvelgelse av komponister

Komponister velges ut av ensemblet basert på innsendt skisse. Om du ikke blir valgt ut i denne omgang, opprettes likevel en kontakt med ensemble og komponist som kan føre til samarbeid på et senere tidspunkt.

2023 / 2024

Desember / Januar

Workshops

Komponistene som velges ut kan videreutvikle skissen frem til workshopene som holdes i desember og januar.