Nye klanger

Er du nysgjerrig på å skrive musikk for fiolin, saksofon og piano?

Ensemble Eon søker etter komponister som holder til i Bergensregionen og som ønsker å prøve ut musikalske ideer med ensemblet.

  • Vi velger ut inntil 6 komponister som får jobbe med ensemblet på to workshops hver.
  • Hver utvalgte komponist blir tildelt kroner 10.000 for sitt bidrag og arbeidet på workshopene, støttet av Morten Eide Pedersens Minnefond.
  • Omfanget av skissen til workshopen har ingen fastsatt begrensning på durata, det er opp til komponistene selv til å bestemme hvordan bruke tiden som blir tildelt. (1 time per komponist per workshop.)

2023

1. oktober

Søknadsfrist

En skisse med musikk på rundt ett minutt sendes til ensembleeon@gmail.com innen søknadsfristen 1.oktober, i tillegg til en kort beskrivelse av hva og hvordan du ønsker å jobbe med ensemblet.

2023

Oktober / November

Utvelgelse av komponister

Komponister velges ut av ensemblet basert på innsendt skisse. Om du ikke blir valgt ut i denne omgang, opprettes likevel en kontakt med ensemble og komponist som kan føre til samarbeid på et senere tidspunkt.

2023 / 2024

Desember / Januar

Workshops

Komponistene som velges ut kan videreutvikle skissen frem til workshopene som holdes i desember og januar.